HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

TIETOSUOJAN PERUSASIAT

  • Käsittelijä: HELLO TICKET SL
  • Tarkoitus: selventää sivuston "Yhteydenotto"-osioon liittyviä kysymyksiä tai epäselvyyksiä.
  • Oikeutus: kyseessä olevan henkilön suostumus
  • Vastaanottajat: ei oletettavaa tietojen siirtoa
  • Oikeudet: tietojen käyttö, korjaus, poisto, vastustus ja käsittelyn rajoitus sekä tilanteesta riippuen myös vastustus tietojen luovuttamiseen.
  • Oikeuksien toteutuspaikka: Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid.
  • Alkuperä: kyseessä oleva henkilö.

Hello Ticket SL, tästä eteenpäin "Hello Tickets", saa käyttöönsä ainoastaan ne henkilökohtaiset tiedot, mitä käyttäjä vapaaehtoisesti antaa www.hellotickets.com-sivuston kautta, tästä eteenpäin kutsuttuna nimellä "sivusto", sekä siellä oleviin lomakkeisiin.

Voimassa olevien lakien mukaisesti Hello Ticket noudattaa tarvittavia teknisiä ja hallinnollisia standardeja, joiden tarkoitus on pitää henkilökohtaisten tietojen käsittely tarvittavalla tasolla. Käytössä on myös tarkkoja mekanismeja, joiden tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan estää tietojen luvaton käyttö.

Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot kootaan tiedostoon, jonka tarkoitus on mahdollistaa verkkosivuston palveluiden käyttö, kyselyihin vastaaminen, uutispäivitysten lähettäminen sekä Hello Ticketsin toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettäminen, jos käyttäjälle on mahdollista lähettää tiedotteita hänen sähköpostiosoitteeseensa tai jos tarkoituksena on käsitellä Hello Ticketsille lähetettyä ansioluetteloa.

Käyttäjällä on myös oikeudet käsitellä tietojaan, korjata niitä tai perua ne, sekä perua oikeus niiden käyttöön; tätä oikeutta voi toteuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kyselyssä on oltava mukana etunimi, sukunimet, osoite, vaaditut oikeudet sekä kyselyn muu sisältö.

Käyttäjä sitoutuu pitämään tiedostosta vastuussa olevan tahon toimittamat tiedot ajan tasalla. Omistaja on vastuussa Hello Ticketsin tai kolmansien osapuolten kärsimistä vahingoista, jotka johtuvat annettujen tietojen virheistä, epätarkkuuksista, kelpaamattomuudesta tai puutteista.

LISÄTIETOJA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJASTA

Vedoten Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston (EU) asetukseen 2016/679, joka astui voimaan 27. huhtikuuta 2016, ja joka koskee yksilöiden oikeuksia henkilökohtaisten tietojen käsittelyä sekä kyseisten tietojen siirtämistä, ja jonka mukaan direktiivi 95/46/EC (yleinen tietosuojalaki) ei täten päde, ilmoitamme, että annetut henkilökohtaiset tiedot kootaan (tai päivitetään) tiedostoon, jonka omistaa HELLO TICKET S.L., jonka osoite on Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid

TIEDOSTON KÄSITTELIJÄ

Kaavakkeessa annetut tiedot sisältävän tiedoston omistaa HELLO TICKET S.L., jonka osoite on Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid
Lisätietoja asiasta saa seuraavien yhteydenottokanavien kautta:
Puhelin: 647 679 283
Sähköposti: [email protected]

TARKOITUS

HELLO TICKET S.L. käsittelee henkilökohtaisia tietoja vastaavia tietoja, jotka yksityishenkilöt ovat luovuttaneet mahdollisten ongelmatapausten tai kommenttien selvittämistä varten, jotka meille on lähetetty "yhteydenotto"-osiosta, joka sijaitsee kyseisen tahon verkkosivustolla. Kyseisen profiilin pohjalta ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

Annettuja henkilökohtaisia tietoja säilytetään kunnes kyseessä oleva henkilö pyytää niiden poistamista ja se ei tässä tapauksessa ole voimassa olevien tietosuojalakien vastaista. HELLO TICKET S.L. ei ole vastuussa niistä vapaaehtoisesti annetuista henkilökohtaisista tiedoista, joita ei erikseen tarvita käytettyjen palveluiden tarjoamiseen.

OIKEUTUS

Henkilökohtaisten tietojesi käsittely perustuu kyseessä olevan henkilön suostumukseen. Pyydetyt henkilökohtaiset tiedot eivät ole pakollisia, minkä vuoksi niitä ei ole mahdollista sisällyttää edellä mainittuun tiedostoon, eikä niitä tarvita tarkoituksiin, jotka määriteltiin edellisessä kappaleessa.

VASTAANOTTAJAT

Seuraavan kaavakkeen kautta kerättyjen henkilökohtaisten tietojen vastaanottaja on HELLO TICKET S.L.

OIKEUDET

Jokaisella yksityishenkilöllä on oikeus saada HELLO TICKET S.L.:ltä tiedote mahdollisesta kyseistä henkilöä koskevien tietojen käsittelystä.

Kyseisillä henkilöillä on oikeus avata henkilökohtaiset tietonsa sekä pyytää epätarkkojen tietojen korjaamista sekä pyytää poistamaan tietoja, jotka saattavat olla muun muassa tarpeettomia tietojen alkuperäisen keruutarkoituksen kannalta voimassa olevien lakien mukaisesti.

Joissain tapauksessa kyseessä olevat tahot voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, missä tapauksessa tietoja säilytetään vain ja ainoastaan mahdollisia oikeustoimia varten.

Tietyssä tapauksissa ja tietyissä olosuhteissa kyseessä olevat tahot voivat esittää vastalauseen tietojensa käsittelyyn. HELLO TICKET S.L. keskeyttää tällöin tietojen käsittelyn muita kuin oikeutettuja ja pakottavia syitä sekä mahdollisia oikeustoimia varten.

Tämän lisäksi asiasta kiinnostuneet tahot voivat pyytää itselleen henkilökohtaisia tietoja, joita HELLO TICKET S.L. pitää hallussaan; tiedot on luovutettava järjestelmällisessä, yleisesti käytettävissä ja koneella luettavassa muodossa. Kyseistä viimeksi mainittua oikeutta voidaan toteuttaa seuraaviin ehdoin: kyseessä oleva henkilö on itse luovuttanut tiedot ja HELLO TICKET S.L. käsittelee kyseisiä tietoja automatisoidussa muodossa (digitaalinen media).